Dasar Privasi

Imau4D ("kami", "kita", atau "kita orang") mengendali sebagai laman web www.imau4d.com ("Perkhidmatan").

Halaman ini memberitahu anda mengenai dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan / Produk. Dengan menggunakan Perkhidmatan / Produk, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami, boleh diakses dari www.imau4d.com

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data Peribadi"). Maklumat peribadi boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Alamat emel
Nama depan dan nama belakang
Nombor telefon
Cookies dan Data Penggunaan
Data Penggunaan

Kami juga boleh mengumpul maklumat bagaimana Perkhidmatan diakses dan digunakan ("Data Penggunaan"). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, laman-laman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dibelanjakan untuk halaman-halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Penggunaan Data

Imau4D menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan
Untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk melakukannya
Untuk menyediakan penjagaan dan sokongan pelanggan
Untuk memberikan analisis atau maklumat berharga supaya kami dapat meningkatkan Perkhidmatan
Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan
Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke - dan dikekalkan pada komputer yang terletak di luar negara, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada orang-orang dari bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Imau4D akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dirawat dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau sesebuah negara melainkan jika terdapat kawalan yang mencukupi di tempat termasuk keselamatan anda data dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data

Keperluan Undang-Undang

Imau4D boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan keyakinan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta Imau4D
Untuk mencegah atau menyiasat kesalahan yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang
Keselamatan Data

Keselamatan data anda penting bagi kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Penyedia Perkhidmatan

Kami boleh menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami ("Penyedia Perkhidmatan"), untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak menangani sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun ("Kanak-kanak").

Kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari siapa pun di bawah umur 18 tahun. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda menyedari bahawa anda Anak telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

  • Dengan melawat laman ini pada kami : www.imau4d.com